It seems that you're using an outdated browser. Some things may not work as they should (or don't work at all).
We suggest you upgrade newer and better browser like: Chrome, Firefox, Internet Explorer or Opera

×
Większość cen w sklepie GOG.COM jest oparta na dolarze amerykańskim. Kiedy oficjalne kursy walut ulegają zmianom, czasami musimy dostosować nasze ceny w walutach, których to dotyczy. Tutaj ogólny wątek na forum angielskojęzycznym:

Local Prices Update

Zaktualizowaliśmy kursy wymiany walut i obecnie wyglądają one następująco:

5.99$ = 5.09 EUR = 4.39 GBP = 7.79 AUD = 445 RUB = 22.99 PLN = 50.4 SEK = 50.4 NOK = 37.20 DKK = 5.59 CHF = 7.49 CAD = 33.29 BRL = 39.00 CNY

9.99$ = 8.39 EUR = 7.19 GBP = 12.89 AUD = 739 RUB = 38.29 PLN = 84.60 SEK = 84.10 NOK = 62.10 DKK = 9.29 CHF = 12.49 CAD = 55.51 BRL = 65.00 CNY

14.99$ = 12.59 EUR = 10.79 GBP = 19.29 AUD = 1099 RUB = 57.39 PLN = 127.00 SEK = 126.20 NOK = 93.2 DKK = 13.99 CHF = 18.69 CAD = 83.19 BRL = 98.00 CNY
Post edited March 17, 2021 by Frambooos
avatar
ciemnogrodzianin: Matryca została zaktualizowana. Podwyżka jest, niestety, nieco szokująca, bo wynosi w większości przypadków +9%.

Warto w tym miejscu odnotować, że przez dłuższy czas korzystaliśmy z życzliwości GOG-a, który nie zmieniał matrycy cenowej mimo że złotówka była już bardzo słaba.
Niestety, realia są takie jakie są... A zmiana skokowa nie krocząca i zgoda, że GOG długo ją odkładał.
Oby był to koniec, a nie zwiastun dalszego ciągu.
avatar
KillingMoon: Oby był to koniec, a nie zwiastun dalszego ciągu.
Oby to był szczyt fali i kolejna zmiana była w drugą stronę.