It seems that you're using an outdated browser. Some things may not work as they should (or don't work at all).
We suggest you upgrade newer and better browser like: Chrome, Firefox, Internet Explorer or Opera

×
high rated
Zaktualizowałem dane i wykresy widoczne w pierwszym poście. :) Rok 2023 był dla GOG-a bardzo dobry (czwarty najlepszy wynik finansowy w historii). Duża w tym zasługa dodatku Phantom Liberty. Teraz czeka nas dłuższy okres posuchy ze strony nowych produkcji CD Projekt RED, zatem myślę, że w perspektywie dwóch lub trzech lat wyniki trochę się pogorszą względem tych z 2023 roku. Sytuacja jest jednak na szczęście bardzo stabilna.
Post edited March 29, 2024 by Sarafan
Oby!
Trzymaj się, GOG!