It seems that you're using an outdated browser. Some things may not work as they should (or don't work at all).
We suggest you upgrade newer and better browser like: Chrome, Firefox, Internet Explorer or Opera

×
Nasza wyprzedaż na Black Friday trwa w najlepsze! Znajdziecie w niej ponad 4000 tytułów z przecenami sięgającymi nawet do -90%.

To jednak nie wszystko. Specjalnie dla Was, razem z KRUX, zaplanowaliśmy konkurs, w którym możecie zgarnąć ekstra podkładki pod myszkę Space Carpet Max oraz pakiety gier GOG zawierające A Plague Tale: Requiem, Chernobylite, Dorfromantik, Mount & Blade II: Bannerlord i Frostpunk!

Aby zdobyć te super nagrody wystarczy, że odpowiedziecie nam na jedno, proste pytanie:

Dlaczego to właśnie Tobie przyda się nowa podkładka Space Carpet Max?

Nagrodzimy 3 najbardziej przekonywujące odpowiedzi, na które czekamy do 4 grudnia, do godziny 23:59. Możecie ich udzielać zarówno tutaj, jak i pod naszym postem na Facebook’u.

Pełny regulamin znajdziecie natomiast w komentarzu poniżej. Powodzenia!
REGULAMIN KONKURSU

1. Organizator GOG Sp. z o.o., ul. Jagiellońska 74, 03-301 Warszawa, Polska (dalej zwany „Organizatorem”).

2. Opis konkursu. Do konkursu można przystąpić, kreatywnie odpowiadając na następujące wyzwanie: "Dlaczego to właśnie Tobie przyda się nowa podkładka Space Carpet Max?
?” w komentarzu pod postem na Facebooku, lub w odpowiedzi na post na naszym forum.
Zgłoszenie powinno zostać złożone w formie tekstu dodanego w komentarzach pod postem zawierającym ogłoszenie konkursu na profilu GOG.COM w serwisie Facebook, lub w odpowiedzi na post konkursowy na forum GOG.COM. Wybierzemy 3 najciekawsze zgłoszenia i przyznamy za nie nagrody.

3. Nagroda.
Trzech zwycięzców otrzyma po nagrodzie składającej się z: Podkładki Space Carpet Max oraz pakietu gier GOG: A Plague Tale: Requiem, Chernobylite, Dorfromantik, Mount & Blade II: Bannerlord oraz Frostpunk do wykorzystania na platformie GOG. Nagrody są ufundowane przez Cooling spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (dawniej: COOLING.PL Zdziech spółka jawna) z siedzibą w Sokołowie (05-806), ul. Sokołowska 24 oraz Organizatora.

4. Czas trwania i zakończenie konkursu. Konkurs rozpoczyna się dnia 28.11.2022 o godzinie 13:00 i trwa do dnia 04.12.2022, do godziny 23:59 CET włącznie („Data Zakończenia”). Wszystkie zgłoszenia do konkursu są ważne wyłącznie jeżeli zostały odebrane przez Organizatora do końca dnia w Dacie Zakończenia. Organizator nie przyjmuje odpowiedzialności za nieczytelne, niekompletne, zagubione lub spóźnione zgłoszenia.

5. Możliwość uczestnictwa. Aby wziąć udział w konkursie, w chwili zgłoszenia uczestnik musi mieć ukończone 18 lat. Nie ma konieczności dokonywania zakupu. Uczestnik powinien zgłosić się do konkursu osobiście. Uczestnik ma obowiązek przestrzegać przepisów prawa obowiązujących w regionie, z którego zgłasza się do konkursu. Jeżeli przepisy prawa zabraniają uczestnictwa w konkursie lub je ograniczają, uczestnik ma obowiązek postępować zgodnie z takimi przepisami i nie może uczestniczyć w konkursie.

6. Wymagania dodatkowe. Uczestnik potwierdza, że wszystkie informacje dostarczone do nas w związku z niniejszym konkursem są i będą pełne i dokładne. Uczestnik zobowiązuje się, że jego zgłoszenie nie będzie zawierało treści, (i) które są lub w uzasadniony sposób mogą zostać uznane za szkodliwe, nękające, zniesławiające, oszczercze, obsceniczne lub naruszające prywatność innej osoby, lub (ii) których uczestnik nie może zgodnie z prawem ujawniać (w tym materiały naruszające prawa innych osób).

7. Warunki otrzymania nagrody. Nagrody nie podlegają negocjacji, wymianie, przeniesieniu ani zastąpieniu wypłatą gotówki. Zwycięzcy zostaną ogłoszeni w formie odpowiedzi w wątku konkursowym na forum w ciągu maksymalnie 7 dni roboczych od Daty Zakończenia (niezależnie od tego czy wysłali swoje zgłoszenie na forum, czy pod postem na Facebooku). Zwycięzcy biorący udział w konkursie poprzez zgłoszenie na forum GOG, otrzymają nagrodę za pomocą wiadomości prywatnej na GOG.COM. W przypadku gdy zwycięzca wysłał swoje zgłoszenie pod postem konkursowym na Facebooku - zwycięzcy zostaną również oznaczeni w komentarzu pod postem z prośbą o samodzielne wysłanie do nas wiadomości prywatnej na Facebooku. Kod na pakiet gier będzie ważny do użycia przez miesiąc od momentu wysłania nagrody. Aby odebrać nagrodę, musisz posiadać bezpłatne konto GOG i zaakceptować Umowę Użytkownika GOG oraz podać niezbędne dane do przekazania nagrody fizycznej. Jeżeli zwycięzca nie skontaktuje się z Organizatorem w terminie, nie dostarczy wymaganych danych lub odmówi przyjęcia Nagrody, Organizator zachowuje prawo do przekazania takiej Nagrody innemu Uczestnikowi lub nieprzyznania danej Nagrody żadnej z osób.

8. Wykluczeni uczestnicy i zgłoszenia. Pracownicy Organizatora, podmioty zależne lub holdingi Organizatora, agenci, dostawcy i inne podmioty mające powiązania biznesowe z konkursem, a także członkowie ich rodzin i gospodarstw domowych. Organizator nie przyjmuje zgłoszeń: tworzonych automatycznie przez komputer, bota, skrypt lub inną technologię, tworzonych zbiorowo, fałszywych, podrobionych lub nieuczciwych, złożonych w imieniu innej osoby, dzięki hakowaniu, oszustwu lub fałszerstwu, rasistowskich, ksenofobicznych, seksistowskich, zniesławiających lub w inny sposób obraźliwych, niezgodnych z prawem lub niedopuszczalnych w opinii Organizatora, lub też niezgodnych z niniejszymi postanowieniami.

9. Wybór zwycięzców. Zwycięzców wybiera panel sędziowski na podstawie kreatywności, oryginalności i jakości prac. Decyzja panelu sędziowskiego jest ostateczna.

10. Własność zgłoszeń konkursowych i prawa własności intelektualnej. Organizatorowi nie przysługują żadne prawa własności do zgłoszeń konkursowych. Składając swoje zgłoszenie, uczestnik przyznaje Organizatorowi niewyłączne, międzynarodowe, bezpłatne i nieodwołalne prawo do wykorzystania, wyświetlania, publikowania, transmitowania, kopiowania, edytowania, zmieniania, przechowania, zmiany formatu i sublicencjonowania zgłoszenia konkursowego oraz towarzyszących mu materiałów dla celów marketingowych i innych celów komercyjnych.

11. Ochrona danych. Przystępując do konkursu, uczestnik przyjmuje do wiadomości, że dane osobowe dostarczone przez niego w ramach zgłoszenia konkursowego będą wykorzystywane i przechowywane przez GOG Sp. z o.o. z siedzibą w Polsce (ul. Jagiellońska 74, 03-301 Warszawa). Wykorzystamy takie dane wyłącznie w celu zarządzania konkursem, tzn. kontaktowania się z uczestnikiem, oceny zgłoszeń, przyznania i dostarczenia nagród, ogłoszenia wyników oraz w celu wypełnienia ewentualnych wymogów prawnych i podatkowych. Nie sprzedajemy ani nie przekazujemy danych osobowych uczestników osobom trzecim. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, ale jest niezbędne do uczestnictwa w konkursie. Szanujemy prawo uczestników do prywatności, tzn. prawo dostępu, poprawiania i usuwania danych osobowych, a także prawo ograniczenia ich przetwarzania do określonych operacji. Uczestnik może również zlecić nam przeniesienie swoich danych lub całkowite zaprzestanie ich przetwarzania. Więcej informacji można znaleźć w Polityce Prywatności GOG.

12. Podatek. Jeżeli wymagają tego obowiązujące przepisy prawa, do nagród może zostać dołączona kwota równa podatkowi od danej nagrody w formie pieniężnej. W takim przypadku nagroda pieniężna zostanie odliczona, a należny podatek zostanie opłacony zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. W niektórych przypadkach zwycięzca może być zobowiązany do zapłacenia podatku od nagrody zgodnie z lokalnymi przepisami prawa w kraju zamieszkania. Organizator nie zapewnia w tym zakresie żadnej pomocy.

13. Ograniczenie odpowiedzialności. W zakresie dopuszczalnym przez prawo, Organizator, jego pośrednicy i dystrybutorzy w żadnych okolicznościach nie ponoszą odpowiedzialności za żadne straty, szkody, uszkodzenia ciała lub śmierć zwycięzcy, lub uczestnika związane z przyjęciem nagrody, chyba że zostały spowodowane zaniedbaniem Organizatora, jego pośredników, dystrybutorów lub ich pracowników. Prawa ustawowe przysługujące uczestnikowi pozostają ważne i obowiązujące. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zgłoszenia konkursowe, które zostały zagubione, błędnie złożone, uszkodzone lub opóźnione podczas ich dostarczania, niezależnie od przyczyny.

14. Media społecznościowe. Uczestnik potwierdza, że konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, wspierany ani zarządzany, a także w żaden sposób powiązany z platformą społecznościową Facebook. Uczestnik w pełni zwalnia portal Facebook z odpowiedzialności w związku z konkursem.

15. Ogólne postanowienia. (a) Możemy przenieść całość lub część naszych praw na mocy niniejszego regulaminu na osobę trzecią bez uzyskania zgody uczestnika. Uczestnik wyraża zgodę na powyższe z zastrzeżeniem, że takie przeniesienie nie może mieć istotnego negatywnego wpływu na uczestnika. (b) W przypadku podejrzenia naruszenia niniejszego regulaminu, Organizator może, według własnego uznania, wykluczyć uczestnika z uczestnictwa w konkursie. (c) Organizator zastrzega prawo do unieważnienia, zawieszenia, anulowania lub zmiany konkursu, jeżeli wystąpi taka konieczność. (d) Niniejszy regulamin podlega przepisom prawa polskiego, a strony poddają się niewyłącznej jurysdykcji sądów polskich.

16. Pytania? Skontaktuj się z nami, korzystając z adresu support@gog.com, koniecznie z dopiskiem "Konkurs Black Friday 11.22".
Podkładka pod mysz przypomina perski dywan i mam nadzieję, że jest to dywan czarodziejski, który zabierze mnie do krainy fantastycznych growych przeżyć, a dodatek magii GOG-a wydatnie w tym pomoże :)
Witam. Oj jak by mnie się taka podkładka przydała :D z racji że niedawno zakupiłem sobie klawiaturkę kruxa 60% i na dniach ma przyjść do mnie bezprzewodowa myszka również od kruxa, to taka szykowna podkładka była by idealnym dopełnieniem mojego stanowiska. Jak Wy tym konkursem "mni zaimponowaliscie w tej chwili" :P
Pozdrawiam
...
Post edited December 22, 2023 by leo987
powoli zaczynam kompletować nowe rzeczy do nowego mieszkania - na styczeń. Myślę, że ta mega podkładka będzie świetnym dodatkiem do mojego domowego biura (w którym sobie będę również grał) :D
Idealny patent dla małego pokoju! Podkładka pod mysz i dywan zarazem, a jak się ubrudzi to można wytrzepać na kolanie, a nie na trzepaku!
Żartujecie? Od zawsze mam śmietnik pod zlewem i zerwałem wszelkie kontakty z ludźmi, którzy nie przestrzegają tradycyjnego miejsca umieszczenia pojemnika na odpady w polskim gospodarstwie. Ta podkładka pomogłaby mi wyrazić siebie - wchodząc do mojej pieczary gracza ludzie nie musieliby krępująco pytać "gdzie jest pojemnik na śmieci?", wystarczyłby rzut oka i skierowanie swoich kroków w stronę zlewozmywaka. To byłby prawdziwy gamechanger w moim życiu.
Zawsze dobrze mieć coś, w co się będzie można zawinąć, jak się skończy węgiel i wyłączą ogrzewanie w zimie. :>
Jak co roku galopem nadciąga okres przedświąteczny i równie galopem, kolejny raz, nadciąga czas szaleństw doń przygotowujących: a to zakupy na ostatnią chwilę, a to potraw dwunastu do kwadratu pichcenie, a to sprzątanie od rur kanalizacyjnych pod lochami aż do papy na dachu włącznie.

I właśnie to ostatnie nieszczęście bywa i moim udziałem, a zwłaszcza przetrzep donośny, a łapo-odciskogenny dywanów, chodników, kilimów, makatek i wszelkich innych arrasów domowych.

Dlatego też raz chociaż chciałbym się odgryźć tym kurzochłonom niskopiennym i jednemu z nich dać wycisk laserowy wielokrotny ślizgiem nablatnym dłoniowodnym.
Iżby mu we frędzle wirtualne poszło!
Gram w gry już od kilkunastu lat, oraz zajmuję się też streamowaniem gier na Twitchu. Niestety nie bardzo mogę pozwolić sobie na zakup dobrej podkładki pod myszkę, ponieważ są one zazwyczaj dosyć drogie, a ostatnia podkładka, którą miałem to mi gdzieś przepadła. Więc taka podkłada byłaby idealnym prezentem na zbliżające się Święta.
mi się przyda, bo ktoś mi zabrał latający dywan z persij, a ten jest podobny to tamtego
Moja rodzina jest dywaniarska, w każdym pokoju dywan. Ile zachodu z odkurzaniem, praniem, trzepaniem... ale taka tradycja. Świętej pamięci ciocia to miała nawet na ścianach. Mogę zatem zagwarantować, że Space Carpet będzie miał u mnie bardzo dobrą opiekę, ugruntowaną przez tradycję, a także towarzystwo wielu starszych braci.
Znudził mi się już blat biurka ustawiony poziomo, więc zawieszę go dla odmiany pionowo na ścianie, a nowa podkładka będzie wisienką na torcie nowego designu :) W takiej konfiguracji będzie się grało z wysoką immersją w Chernobylite, gdyż umocni to wrażenie ciężkich warunków, jakie panują w Czarnobylu :)
Podkładka przydałaby się gdyż mam duże biurko a podkładki brak
taka podkładeczka będzie idealna na święta żeby pograć w jakiegoś fpsa z dużą dokładnością
Dodam że mam z kruxa już obudowę, myszkę i klawiaturę a będzie tego jeszcze więcej ;)
Post edited November 28, 2022 by YYkoksikPL