It seems that you're using an outdated browser. Some things may not work as they should (or don't work at all).
We suggest you upgrade newer and better browser like: Chrome, Firefox, Internet Explorer or Opera

×
horror
piramidogłowy
kult
avatar
Aramandur: kult
oddanie
gorliwość
Nadgorliwość.
niedopatrzenie
Niedokręcenie.
kurek
Tama
przeszkoda
Zawody
rywalizacja
zwycięzca
puchar