It seems that you're using an outdated browser. Some things may not work as they should (or don't work at all).
We suggest you upgrade newer and better browser like: Chrome, Firefox, Internet Explorer or Opera

×
Spróbujmy rozruszać trochę to forum. Co powiecie na polską wersję Word Association Game?

Piszemy swoje skojarzenia.
Przykład:
Osoba I pisze "Ciemność"
Osoba II pisze "Światło"
Osoba III pisze "Słońce"

Regulamin:
1. Tylko jeden wyraz na post.
2. Zakaz pisania dwóch postów pod rząd.

Zaczynam:
Kot
Pies :)
Kość
Szkielet.
Post edited October 24, 2017 by Casval_Deikun
Krypta
Post edited October 24, 2017 by Drum-Daar
Podziemia
łuczywo
Ogień
światło
Lucyfer:)
Zło
Piekło.
Doom
John Carmack
Carmichael