It seems that you're using an outdated browser. Some things may not work as they should (or don't work at all).
We suggest you upgrade newer and better browser like: Chrome, Firefox, Internet Explorer or Opera

×
Hej
Mam taki problem że gra działa mnie "normalnie" ale cutscenki są czarne, jest w nich dźwięk i napisy ale żadnego obrazu. Ani w tej początkowej ani w tych późniejszych podczas gry.
Jak z tym sobie poradzić ? Próbowałem już zmiany rozdzielczości, zmiany grafiki na słabszą, aktualizacji sterowników, kodeki i nic

Windows 7
GeForce GTX 960m
Laptop Lenovo
No posts in this topic were marked as the solution yet. If you can help, add your reply