It seems that you're using an outdated browser. Some things may not work as they should (or don't work at all).
We suggest you upgrade newer and better browser like: Chrome, Firefox, Internet Explorer or Opera

×
Lokacja: Aedirn,
spotkanie: "kudłaty rekrut"
opis: Aktorka głosowa Meve mówi: "dlaczego", tekst w grze: "bo".
--------------------------------------------------------------
Lokacja: Aedirn
spotkanie: "Gorący towar"
opis: Aktor głosowt grający chłopa mówi: "trza ci wiedzieć", tekst w grze: "winnaś wiedzieć"
Post edited October 28, 2018 by WOMDVIIa