It seems that you're using an outdated browser. Some things may not work as they should (or don't work at all).
We suggest you upgrade newer and better browser like: Chrome, Firefox, Internet Explorer or Opera

×
Zapraszam do wspólnej gry. Komunikacj najlepiej discord
avatar
iVoXspl: Zapraszam do wspólnej gry. Komunikacj najlepiej discord
Spk, kiedy gramy?
Dołączcie tutaj - https://discord.gg/Fgs7BGT oraz tutaj - https://s.team/chat/WbbSeCRc