It seems that you're using an outdated browser. Some things may not work as they should (or don't work at all).
We suggest you upgrade newer and better browser like: Chrome, Firefox, Internet Explorer or Opera

×
Witam. brakuje mi pliku pl.w3strings w DLC krew i wino

Ogarnięte z innej instalacji wziąłem :)
Post edited March 08, 2018 by Emus.GOG
avatar
Emus.GOG: Witam. brakuje mi pliku pl.w3strings w DLC krew i wino
używając galaktyki? sprawdź naprawę - google translate

using galaxy? verify repair - google translate