It seems that you're using an outdated browser. Some things may not work as they should (or don't work at all).
We suggest you upgrade newer and better browser like: Chrome, Firefox, Internet Explorer or Opera

×
Nejhorší hra kterou jsem kdy hrál, třikrát spadený celý kompl, GOG nefunguje, obrovský chyby v grafice. Hra se seká v ruzných chvílích a co nejhuř se hra vypíná bez jakýhokoliv okna. Hra jako taková super, ale díky těmto věcem totálně nehratelná, reklamuji a zbavuji se ji, NEHRATELNY