It seems that you're using an outdated browser. Some things may not work as they should (or don't work at all).
We suggest you upgrade newer and better browser like: Chrome, Firefox, Internet Explorer or Opera

×
Witam! czy tylko mi gra w wersji HD nie odtwarza komunikatów typu "mój panie zostało tylko pięć dni na zakupy świąteczne"? jak to przywrócić?