It seems that you're using an outdated browser. Some things may not work as they should (or don't work at all).
We suggest you upgrade newer and better browser like: Chrome, Firefox, Internet Explorer or Opera

×
..ale jest chiński język, znaczy nie kupię... chociaż znam chiński..i lubie rts-y
Post edited February 05, 2019 by smerdojajeczny
avatar
smerdojajeczny: ..ale jest chiński język, znaczy nie kupię... chociaż znam chiński..i lubie rts-y
Język polski pojawi się w jednej z najbliższych aktualizacji.
i tak nie kupię,żeście olali polskich graczy..i jeszcze bezczelnie na Wykop to wstawiliście, czy ja jestem jako Polak gorszy od Niemca czy Chińczyka?

taka wasz ignorancja..
Post edited February 11, 2019 by smerdojajeczny