It seems that you're using an outdated browser. Some things may not work as they should (or don't work at all).
We suggest you upgrade newer and better browser like: Chrome, Firefox, Internet Explorer or Opera

×
Witaj na naszym forum! Mamy nadzieję, że pobyt będzie przyjemny, a dyskusje owocne. Zanim zaczniesz publikować (może też publikujesz od jakiegoś czasu, ale chcesz przypomnieć sobie podstawy), poświęć chwilę na przeczytanie zasad postępowania, które obowiązują na wszystkich forach GOG.

Korzystając z naszego forum, z pewnością nie raz natkniesz się na użytkowników, którzy chętnie i z wielkim zaangażowaniem wyrażają swoje opinie, które mogą znacznie różnić się od twojej. Niezależnie od tych różnic, staraj się trzymać poniższych zasad:

- Zawsze traktuj innych uprzejmie i z szacunkiem, nawet jeśli się z nimi nie zgadzasz.
- Pisz na temat, nie zmieniaj umyślnie toku wątku, nie trolluj, nie spamuj.
- Używaj właściwego języka.
- Nigdy świadomie nie obrażaj ani nie denerwuj innych.
- Nie tolerujemy mowy nienawiści, zastraszania, dręczenia, wyzwisk seksualnych, rasistowskich czy etnicznych ani dyskryminacji.

Jeśli złamiesz zasady zachowania na forum, otrzymasz ostrzeżenie od pracownika GOG lub od Moderatora. Jeśli złamiesz zasady ponownie, otrzymasz zakaz publikowania na forum.
Wszystkie decyzje dotyczące moderacji postów są ostateczne i nie podlegają dyskusji. Konstruktywna krytyka i sugestie są mile widziane, o ile są kierowane bezpośrednio do osób odpowiedzialnych za moderację forum za pośrednictwem wiadomości prywatnych lub zgłoszeń na stronie pomocy, a nie roztrząsane na samym forum.

Członkowie zespołu pomocy GOG, którzy są odpowiedzialni za moderację forum (z zaznaczeniem osób odpowiedzialnych również za polskie forum):
Clownski_ (PL)
ponczo_ (PL)
chandra

Członkowie społeczności GOG z funkcją moderatora:
PainOfSalvation

Szczegółowy regulamin korzystania z naszego forum znajdziecie tutaj.
Post edited October 24, 2023 by Clownski_