It seems that you're using an outdated browser. Some things may not work as they should (or don't work at all).
We suggest you upgrade newer and better browser like: Chrome, Firefox, Internet Explorer or Opera

×
Myst 25th Anniversary Collection jest już dostępna na GOG.
Gatunek: gra przygodowa
Zniżka: -80% do 18 kwietnia, do godziny 23:59
Gdyby jeszcze we wszystkich grach w pakiecie był dostępny język polski, można by zaszaleć i kupić....
Warto było tak czy siak :)