It seems that you're using an outdated browser. Some things may not work as they should (or don't work at all).
We suggest you upgrade newer and better browser like: Chrome, Firefox, Internet Explorer or Opera

×
Sprawdź stan swojej wiedzy w humorystycznej grze Are You Smarter than a 5th Grader? opartej na popularnej serii telewizyjnej.
Gatunek: symulacja
avatar
GOG.com: opartej na popularnej serii telewizyjnej
Co to za niby POPULARNA seria telewizyjna na której oparta jest ta gra?
seria telewizyjna na której oparta jest ta gra
Trudno popularną nazwać serię emitowaną tylko kilka razy w jakiejś raczej mało znaczącej TV.
Post edited April 27, 2022 by Lexor
avatar
Lexor: Trudno popularną nazwać serię emitowaną tylko kilka razy w jakiejś raczej mało znaczącej TV.
Co nie przeszkodziło tak napisać. Może w wersji oryginalnej, anglojęzycznej był to popularny teleturniej, ale jakoś nie mam takich skojarzeń.

Wikipedia, po angielsku, hasło: Are You Smarter than a 5th Grader? (American game show), spojrzenie na: Reception, Ratings.
Post edited April 27, 2022 by KillingMoon