It seems that you're using an outdated browser. Some things may not work as they should (or don't work at all).
We suggest you upgrade newer and better browser like: Chrome, Firefox, Internet Explorer or Opera

×
avatar
Myszkin1989: Nie działa pomimo zastosowania tej formułki, odpalanie jako admin tez nie pomaga.
Hej! Napisz koniecznie do naszego działu pomocy technicznej: http://bit.ly/GOGTechnical
Pomożemy! :)