It seems that you're using an outdated browser. Some things may not work as they should (or don't work at all).
We suggest you upgrade newer and better browser like: Chrome, Firefox, Internet Explorer or Opera

×
Przepraszamy za opóźnienia. Upewnij się również, że odpowiedziałeś na wiadomość automatyczną, ponieważ zawieramy w niej dodatkowe pytania.

Jeśli po Twojej odpowiedzi na automat, odpowiedź od naszego zespołu nie nadejdzie w ciągu 24 godzin, napisz do mnie wiadomość prywatną :)
avatar
ponczo_: Przepraszamy za opóźnienia. Upewnij się również, że odpowiedziałeś na wiadomość automatyczną, ponieważ zawieramy w niej dodatkowe pytania.

Jeśli po Twojej odpowiedzi na automat, odpowiedź od naszego zespołu nie nadejdzie w ciągu 24 godzin, napisz do mnie wiadomość prywatną :)
avatar
AmarethMPS: Bardzo miło, że interesujesz się sprawami użytkowników, ale nie da się do Ciebie napisać prywatnej wiadomości, gdyż prawdopodobnie są one zablokowane.
Moje wiadomości są zawsze otwarte :) Sprawdź proszę swoje własne ustawienia, ponieważ to również czasem uniemożliwia pisanie do innych.