It seems that you're using an outdated browser. Some things may not work as they should (or don't work at all).
We suggest you upgrade newer and better browser like: Chrome, Firefox, Internet Explorer or Opera

×
Witajcie. Na platformie jakiś czas temu zakupiłem Lesiure Suit Larry 7. Jednakowoż wiem iż istnieje polska wersja tej gry. Ostatnio też odkryłem iż ktoś na forum przedstawił spolszczenie do Dungeon Keeper 2 które zostało wyciągnięte z oryginalnego DK2 moje pytanie więc: Czy ktoś jest w posiadaniu oryginalnych ścieżek dźwiękowych i plików konfiguracyjnych do larry 'ego 7 oraz jeśli tak to czy byłby w stanie je opublikować?
Post edited December 24, 2017 by retromaniak
No posts in this topic were marked as the solution yet. If you can help, add your reply
O ile się orientuję, to publikacja takich rzeczy bez uzyskanej zgody twórców będzie naruszeniem prawa autorskiego.