It seems that you're using an outdated browser. Some things may not work as they should (or don't work at all).
We suggest you upgrade newer and better browser like: Chrome, Firefox, Internet Explorer or Opera

×
avatar
piegat: Dziękuję za podpowiedź. Niestety pomimo zaznaczonej opcji funkcji beta klienta w ustawieniach ogólnych, nadal mam nieaktywne (wyszarzone) ustawienie Overlay w konfiguracji gry CP77.
Musisz poczekać trochę na aktualizację Galaxy. Może to zająć nawet kilka godzin. Tak było w moim przypadku. :)