It seems that you're using an outdated browser. Some things may not work as they should (or don't work at all).
We suggest you upgrade newer and better browser like: Chrome, Firefox, Internet Explorer or Opera

×
Nadal świętujemy wczorajszą premierę Kangurka Kao na GOG.COM i z tej okazji mamy dla Was specjalny konkurs! Do rozdania są 3 zestawy trylogii gier o przyjaznym torbaczu.

Co należy zrobić, by wygrać?
Podziel się swoim ulubionym wspomnieniem z Kangurkiem Kao w odpowiedzi w tym temacie, lub w komentarzu pod postem na naszym Facebooku. Maksymalna ilość znaków: 500.
Wybierzemy 3 najciekawsze zgłoszenia i przyznamy za nie nagrody.

Konkurs trwa do dnia 21.02.2021, do godziny 23:59 CET włącznie.

Pełen regulamin poniżej.

REGULAMIN KONKURSU

1. Organizator GOG Sp. z o.o., ul. Jagiellońska 74, 03-301 Warszawa, Polska (dalej zwany „Organizatorem”).

2. Opis konkursu. Do konkursu można przystąpić, kreatywnie odpowiadając na następujące wyzwanie:
"Podziel się swoim ulubionym wspomnieniem z Kangurkiem Kao w komentarzu pod postem na Facebooku, lub w odpowiedzi na post na naszym forum".
Zgłoszenie powinno zostać złożone w formie tekstu (maksymalnie 500 znaków) dodanego w komentarzach pod postem zawierającym ogłoszenie konkursu na profilu GOG.COM w serwisie Facebook, lub w odpowiedzi na post konkursowy na forum GOG.COM. Wybierzemy 3 najciekawsze zgłoszenia i przyznamy za nie nagrody.

3. Nagroda.
Trzech zwycięzców otrzyma trylogię gier Kangurka Kao: "Kangurek Kao", “Kangurek Kao: Runda 2” i "Kangurek Kao: Tajemnica Wulkanu". Nagrodę finansuje i dostarcza GOG Sp. z o.o.

4. Czas trwania i zakończenie konkursu. Konkurs rozpoczyna się dnia 16.02.2021 i trwa do dnia 21.02.2021, do godziny 23:59 CET włącznie („Data Zakończenia”). Wszystkie zgłoszenia do konkursu są ważne wyłącznie jeżeli zostały odebrane przez Organizatora do końca dnia w Dacie Zakończenia. Organizator nie przyjmuje odpowiedzialności za nieczytelne, niekompletne, zagubione lub spóźnione zgłoszenia.

5. Możliwość uczestnictwa. Aby wziąć udział w konkursie, w chwili zgłoszenia uczestnik musi mieć ukończone 18 lat. Nie ma konieczności dokonywania zakupu. Uczestnik powinien zgłosić się do konkursu osobiście. Uczestnik ma obowiązek przestrzegać przepisów prawa obowiązujących w regionie, z którego zgłasza się do konkursu. Jeżeli przepisy prawa zabraniają uczestnictwa w konkursie lub je ograniczają, uczestnik ma obowiązek postępować zgodnie z takimi przepisami i nie może uczestniczyć w konkursie.

6. Wymagania dodatkowe. Uczestnik potwierdza, że wszystkie informacje dostarczone do nas w związku z niniejszym konkursem są i będą pełne i dokładne. Uczestnik zobowiązuje się, że jego zgłoszenie nie będzie zawierało treści, (i) które są lub w uzasadniony sposób mogą zostać uznane za szkodliwe, nękające, zniesławiające, oszczercze, obsceniczne lub naruszające prywatność innej osoby, lub (ii) których uczestnik nie może zgodnie z prawem ujawniać (w tym materiały naruszające prawa innych osób).

7. Warunki otrzymania nagrody. Nagrody nie podlegają negocjacji, wymianie, przeniesieniu ani zastąpieniu wypłatą gotówki. Zwycięzcy zostaną ogłoszeni w formie odpowiedzi w wątku konkursowym na forum w ciągu maksymalnie 2 dni od Daty Zakończenia (niezależnie od tego czy wysłali swoje zgłoszenie na forum, czy pod postem na Facebooku). Zwycięzcy biorący udział w konkursie poprzez zgłoszenie na forum GOG, otrzymają nagrodę za pomocą wiadomości prywatnej na GOG.COM. W przypadku gdy zwycięzca wysłał swoje zgłoszenie pod postem konkursowym na Facebooku - zwycięzcy zostaną również oznaczeni w komentarzu pod postem z prośbą o samodzielne wysłanie do nas wiadomości prywatnej na Facebooku. Zwycięzca ma dwa (2) dni na potwierdzenie przyjęcia nagrody oraz przesłanie dodatkowych informacji wymaganych w celu wypełnienia wymagań prawnych i podatkowych. Kod na grę będzie ważny do użycia do końca 28 lutego 2021 roku. Aby odebrać nagrodę, musisz posiadać bezpłatne konto GOG i zaakceptować Umowę Użytkownika GOG. Jeżeli zwycięzca nie skontaktuje się z nami w terminie, nie dostarczy wymaganych danych lub odmówi przyjęcia nagrody, zachowujemy prawo do przekazania takiej nagrody innemu uczestnikowi lub nieprzyznania danej nagrody żadnej z osób. Zastrzegamy sobie prawo do zastąpienia dowolnej nagrody nagrodą alternatywną o takiej samej lub wyższej wartości.

8. Wykluczeni uczestnicy i zgłoszenia. Pracownicy Organizatora, podmioty zależne lub holdingi Organizatora, agenci, dostawcy i inne podmioty mające powiązania biznesowe z konkursem, a także członkowie ich rodzin i gospodarstw domowych. Organizator nie przyjmuje zgłoszeń: tworzonych automatycznie przez komputer, bota, skrypt lub inną technologię, tworzonych zbiorowo, fałszywych, podrobionych lub nieuczciwych, złożonych w imieniu innej osoby, dzięki hakowaniu, oszustwu lub fałszerstwu, rasistowskich, ksenofobicznych, seksistowskich, zniesławiających lub w inny sposób obraźliwych, niezgodnych z prawem lub niedopuszczalnych w opinii Organizatora, lub też niezgodnych z niniejszymi postanowieniami.

9. Wybór zwycięzców. Zwycięzców wybiera panel sędziowski na podstawie kreatywności, oryginalności i jakości prac. Decyzja panelu sędziowskiego jest ostateczna.

10. Własność zgłoszeń konkursowych i prawa własności intelektualnej. Organizatorowi nie przysługują żadne prawa własności do zgłoszeń konkursowych. Składając swoje zgłoszenie, uczestnik przyznaje Organizatorowi niewyłączne, międzynarodowe, bezpłatne i nieodwołalne prawo do wykorzystania, wyświetlania, publikowania, transmitowania, kopiowania, edytowania, zmieniania, przechowania, zmiany formatu i sublicencjonowania zgłoszenia konkursowego oraz towarzyszących mu materiałów dla celów marketingowych i innych celów komercyjnych.

11. Ochrona danych. Przystępując do konkursu, uczestnik przyjmuje do wiadomości, że dane osobowe dostarczone przez niego w ramach zgłoszenia konkursowego będą wykorzystywane i przechowywane przez GOG Sp. z o.o. z siedzibą w Polsce (ul. Jagiellońska 74, 03-301 Warszawa). Wykorzystamy takie dane wyłącznie w celu zarządzania konkursem, tzn. kontaktowania się z uczestnikiem, oceny zgłoszeń, przyznania i dostarczenia nagród, ogłoszenia wyników oraz w celu wypełnienia ewentualnych wymogów prawnych i podatkowych. Nie sprzedajemy ani nie przekazujemy danych osobowych uczestników osobom trzecim. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, ale jest niezbędne do uczestnictwa w konkursie. Szanujemy prawo uczestników do prywatności, tzn. prawo dostępu, poprawiania i usuwania danych osobowych, a także prawo ograniczenia ich przetwarzania do określonych operacji. Uczestnik może również zlecić nam przeniesienie swoich danych lub całkowite zaprzestanie ich przetwarzania. Więcej informacji można znaleźć w Polityce Prywatności GOG.

12. Podatek. Jeżeli wymagają tego obowiązujące przepisy prawa, do nagród może zostać dołączona kwota równa podatkowi od danej nagrody w formie pieniężnej. W takim przypadku nagroda pieniężna zostanie odliczona, a należny podatek zostanie opłacony zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. W niektórych przypadkach zwycięzca może być zobowiązany do zapłacenia podatku od nagrody zgodnie z lokalnymi przepisami prawa w kraju zamieszkania. Organizator nie zapewnia w tym zakresie żadnej pomocy.

13. Ograniczenie odpowiedzialności. W zakresie dopuszczalnym przez prawo, Organizator, jego pośrednicy i dystrybutorzy w żadnych okolicznościach nie ponoszą odpowiedzialności za żadne straty, szkody, uszkodzenia ciała lub śmierć zwycięzcy, lub uczestnika związane z przyjęciem nagrody, chyba że zostały spowodowane zaniedbaniem Organizatora, jego pośredników, dystrybutorów lub ich pracowników. Prawa ustawowe przysługujące uczestnikowi pozostają ważne i obowiązujące. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zgłoszenia konkursowe, które zostały zagubione, błędnie złożone, uszkodzone lub opóźnione podczas ich dostarczania, niezależnie od przyczyny.

14. Media społecznościowe. Uczestnik potwierdza, że konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, wspierany ani zarządzany, a także w żaden sposób powiązany z platformą społecznościową Facebook. Uczestnik w pełni zwalnia portal Facebook z odpowiedzialności w związku z konkursem.

15. Ogólne postanowienia. (a) Możemy przenieść całość lub część naszych praw na mocy niniejszego regulaminu na osobę trzecią bez uzyskania zgody uczestnika. Uczestnik wyraża zgodę na powyższe z zastrzeżeniem, że takie przeniesienie nie może mieć istotnego negatywnego wpływu na uczestnika. (b) W przypadku podejrzenia naruszenia niniejszego regulaminu, Organizator może, według własnego uznania, wykluczyć uczestnika z uczestnictwa w konkursie. (c) Organizator zastrzega prawo do unieważnienia, zawieszenia, anulowania lub zmiany konkursu, jeżeli wystąpi taka konieczność. (d) Niniejszy regulamin podlega przepisom prawa polskiego, a strony poddają się niewyłącznej jurysdykcji sądów polskich.

16. Pytania? Skontaktuj się z nami, korzystając z adresu support@gog.com, koniecznie z dopiskiem "Konkurs Kangurek Kao".
Post edited February 16, 2021 by Frambooos
avatar
Frambooos: REGULAMIN KONKURSU

2. Opis konkursu. Do konkursu można przystąpić, kreatywnie odpowiadając na następujące wyzwanie:
"Podziel się swoim ulubionym wspomnieniem z Kangurkiem Kao w komentarzu pod postem na Facebooku, lub w odpowiedzi na post na naszym forum".
Ponieważ chodzi o podzielenie się swoim ulubionym wspomnieniem "z Kangurkiem Kao" a nie wspomnieniem "o Kangurku Kao" to ja zacznę:


Drogi Kangurku Kao chcę się z Tobą podzielić moim ulubionym wspomnieniem.

Moje ulubione wspomnienie to takie, że kiedyś GOG.com trzymał jakiś poziom, działał support i sklep jakoś się rozwijał. Niestety od 3+ lat to tylko wspomnienie. Pa...
Gdybym mógł się dzielić piegami jak w pewnej Akademii, i Kao dostałby ode mnie pieg ze wspomnieniami, to mógłby zobaczyć festiwal nostalgii.

- Siadaj mały Kangurze, opowiem ci zaj. historię.

Rajdy w deszczu i błocie w Focusie z Hołkiem. Radosne skoki ze Zbawcą między trzema wieżami Morfeusza. Wieczne dylematy mniejszego zła: Sokoli Zwrok czy Nauka Czarów. Sportowe Cobry kontra trebusze, czochranie miecza Yoshimitsu...

Na miejscu Geralta polubiłbym portale do takich wspomnień :D
Dzięki za szansę, GOG! Spróbujmy :D
Z uwagi na brak wspomnień związanych z Kangurkiem Kao, celem realizacji zadania konkursowego przenoszę się w przyszłość, konkretnie w...

– – –

Okolice roku 2077. Siadam z wnukami przy kominku i opowiadam o swoim dzieciństwie pozbawionym gier z torbaczem; dzieciństwie, w którym było miejsce dla Prehistorika i Prince of Persia, ale Kangurek Kao, obecny w kolorowych reklamach, cóż, należał już do lepszego, nieosiągalnego świata przyszłości, świata akceleratorów 3D i procesorów MMX, na które nie było mnie stać. A potem uruchamiamy wspólnie emulator Windowsa 10, pobieramy trylogię Kao z GOG-a i wspólnie nadrabiamy kangurze zaległości!

– – –
Hmm moje wspomnienie z Kangurkiem Kao?

Podstawówka, jeden komputer na całą szkołę i chyba 4 na całą wieś
Kangurek kao, grą, która dostarczyła wspomnień niemało. Jeden komputer, stare czasy, ale to były młodzieńcze frykasy! Obligatoryjnie trzeba wspomnieć, czy to pierwsza, druga, czy trzecia odsłona naszego torbacza, dawało mi to wiele przyjemności bez wątpienia opowiem o tym moim dzieciom w przyszłości. Tyle lat minęło od premiery, a nadal zagrywam się bez kozery. To są niczym klocki dla dzieci, nie wyrasta się z tego, tyle Wam opowiem, bueno.
Tamtej trudnej zimy spędziliśmy wiele godzin grając w Kangurka Kao, dzięki temu stała się ona znośna, nawet pokusiłbym się o stwierdzenie, że miło czasem wrócić do tych wspomnień.
A wszystko zaczęło się od tego, że wygrałem tę trylogię w konkursie na forum GOGa.
Ogłaszamy wyniki‼️ Dziękujemy wszystkim za zgłoszenia - wybór był niezwykle trudny! Trylogię Kangurka Kao zgarniają... Alfred Stencel, Karolina Paczoszka i Maks Najwer! Gratulujemy zwycięzcom!
Post edited February 22, 2021 by Frambooos
Gratulacje, wesołego kicania :D
Dzięki za konkurs i, oczywiście, za przywrócenie kangurów do życia w bibliotece GOG! :) Gratulacje dla szczęśliwców!
Gratulacje dla zwycięzców! Jeśli chodzi o platformówki, to sam mam więcej wspomnień z Crokiem niż z Kangurkiem Kao, ale doceniam, że ten ostatni zagościł wreszcie na GOG-u. :)
Nie napisałem tego wcześniej bo nie chciałem zepsuć wątku konkursowego, ale skoro konkurs już został rozstrzygnięty to chyba mogę: czuję się staro gdy GOG robi konkursy ze wspomnieniami z grami przeznaczonymi dla młodszych graczy, które to gry powstały tak całkiem niedawno (jak dla mnie).
Gratulacje dla zwycięzców i dzięki GOGowi za organizację tych konkursów oraz pamiętanie podczas nich o swoich użytkownikach, a nie tylko tych korzystających z innych serwisów/mediów.