It seems that you're using an outdated browser. Some things may not work as they should (or don't work at all).
We suggest you upgrade newer and better browser like: Chrome, Firefox, Internet Explorer or Opera

×
avatar
Mroziciel: Największe wrażenie zrobiło na mnie zatrzymywanie czasu w SuperHOT. Nie wiem czemu, ale łapie mnie niesamowite uczucie realizmu zawsze, gdy do niej siadam. Zaryzykowałbym nawet stwierdzenie, że to taki symulator życia w Polsce- cała zabudowa stoi jak zatrzymana w czasie, każdy kolejny etap przygody wydaje się jakiś taki szary, a żeby cokolwiek osiągnąć, trzeba najpierw przepchnąć się przez masę czerwonych na drodze...
Zasłużony zwycięzca :D
Muszę w to zagrać, ale z tego, co wiem o mechanice, przypomina też zadania i projekty w korpo – zatrzymujesz się albo odwracasz wzrok i wszystko się zatrzymuje. Żeby się kręciło, musisz spamować, organizować spotkania i robić ferment, bo inaczej tematy umierają albo się depriorytetyzują ;)