It seems that you're using an outdated browser. Some things may not work as they should (or don't work at all).
We suggest you upgrade newer and better browser like: Chrome, Firefox, Internet Explorer or Opera

×
Ta strategia turowa z okresu II wojny światowej. Wprowadza nowości do starego, dobrego gatunku gier wojennych. Strategic Mind: Blitzkrieg jest już dostępne bez DRM na GOG.COM.

Będziesz przewodzić niemieckiej armii, pokonując niewyobrażalne przeszkody i odnosząc końcowe, słodko-gorzkie zwycięstwo w Europie. Gra jest tworzona z wielką starannością i dbałością o szczegóły historyczne przez zespół, złożony z pasjonatów historii II wojny światowej.