It seems that you're using an outdated browser. Some things may not work as they should (or don't work at all).
We suggest you upgrade newer and better browser like: Chrome, Firefox, Internet Explorer or Opera

×
The Occupation jest już dostępne bez DRM.

Mroczna historia The Occupation rozpoczyna się 24 października 1987 roku w północno-zachodniej Anglii. Dociekliwy dziennikarz próbuje rozwikłać tajemniczą zagadkę zamachu. W świecie, w którym każda akcja ma wpływ na kolejne kroki innych postaci, a upływający czas jest największym wrogiem głównego bohatera, to zadanie nie należy do najprostszych.
Ciekawie wyglada:)