It seems that you're using an outdated browser. Some things may not work as they should (or don't work at all).
We suggest you upgrade newer and better browser like: Chrome, Firefox, Internet Explorer or Opera

×
jak mogę usunąć darmowego wiedźmin: edycja rozszerzona na zawsze
Post edited April 23, 2022 by sargeras510
No posts in this topic were marked as the solution yet. If you can help, add your reply
Napisać do supportu, inaczej się nie da. Ewentualnie możesz ukryć.
avatar
ssling: Napisać do supportu, inaczej się nie da. Ewentualnie możesz ukryć.
Napisanie do wsparcia może nic nie dać, bo ten Wiedźmin chyba z automatu dodaje się do konta przy różnych okazjach.
Musieli by to wszystko poblokować, a jakoś wątpię czy są w stanie. :P