It seems that you're using an outdated browser. Some things may not work as they should (or don't work at all).
We suggest you upgrade newer and better browser like: Chrome, Firefox, Internet Explorer or Opera

×
Jak w temacie, kiedy będzie ta integracja z aplikacją od EA, bo Origin jest już w zasadzie martwy.
avatar
goliat17: Jak w temacie, kiedy będzie ta integracja z aplikacją od EA, bo Origin jest już w zasadzie martwy.
To raczej pytanie do community, bo plugin Origina też był przez nie przygotowany. Wątpię, żeby EA było skłonne współpracować przy opracowaniu oficjalnej integracji. :(
integracja z platformy origin jeszcze działą i wyświetla gry poprawnie, ale pewnie za jakiś czas zamkną origina.
W ogóle społeczność wtyczkowa w ostatnim czasie zostala nieco uśpiona, podobnie z gog galaxy prawie nie ma updatów
Integracja z orgin może sobie działa, ale jak ostatni "Orgin" wymusił przeinstalowanie się na EA app to już w samy G.o.G u gry te są widziane jako niezainstalowanie po ostatniej reinstalcji 11 muszę teraz na nowo podłączać wtyczki do goga i nie wiem, czy EA app będzie ogarnięte jako nowy puling, czy w ramach wtyczki od orgin .