It seems that you're using an outdated browser. Some things may not work as they should (or don't work at all).
We suggest you upgrade newer and better browser like: Chrome, Firefox, Internet Explorer or Opera

×
Siema. Ktos wie skad sciagnac poradnik oraz komiks ktore rzekomo byly dodane do zamowienia?
avatar
charliepl7: Siema. Ktos wie skad sciagnac poradnik oraz komiks ktore rzekomo byly dodane do zamowienia?
Będzie je można pobrać na premierę ze strony gry w Twojej bibliotece. Wcześniejszego dostępu nie ma niestety.
Już są w sekcji Bonusy :)