It seems that you're using an outdated browser. Some things may not work as they should (or don't work at all).
We suggest you upgrade newer and better browser like: Chrome, Firefox, Internet Explorer or Opera

×
Dzień dobry,
od 11 dni czekam na dodanie gry do biblioteki, pieniądze od razu pobrane blikiem a gry brak. Zamówienie nr #29220b9fcec1. Widnieje jako w toku, wiem, że ten problem rozpatrywany jest pojedynczo każdorazowo.
Wysłałem też zlecenie do supportu ale nadal czekam (zgłoszenie nr. #829857 ). Czy zdążę przed przerwą świąteczną? Liczyłem, że uda mi się zagrać jeszcze w tym roku.
No posts in this topic were marked as the solution yet. If you can help, add your reply
(można zamknąć)