It seems that you're using an outdated browser. Some things may not work as they should (or don't work at all).
We suggest you upgrade newer and better browser like: Chrome, Firefox, Internet Explorer or Opera

×
Dziś na GOG-u debiutuje RPG w klimacie fantasy i dynamiczna platformówka 2D:

Paladin Dream (-50%)
The Wizard and the Slug (-50%)

Promocja na oba tytuły trwa do 29 kwietnia 2022, do godz. 15:00.
Zakryłem.
Post edited April 24, 2022 by KillingMoon
Teraz zakryj, bo się przeziębisz.
Post edited April 24, 2022 by Lexor