It seems that you're using an outdated browser. Some things may not work as they should (or don't work at all).
We suggest you upgrade newer and better browser like: Chrome, Firefox, Internet Explorer or Opera

×
Witam, dlaczego Beyond Divinity nie ma polskiej wersji pomimo że w opisie występuje?
Jesteś pewien, że ściągnąłeś ze strony polski instalator?
avatar
Frozen: Jesteś pewien, że ściągnąłeś ze strony polski instalator?
Ok jest już polska wersja. Dzięki.