It seems that you're using an outdated browser. Some things may not work as they should (or don't work at all).
We suggest you upgrade newer and better browser like: Chrome, Firefox, Internet Explorer or Opera

×
Zaktualizowaliśmy dziś matrycę cenową, co oznacza, że jednocześnie zostały zaktualizowane kursy przeliczania walut cen regionalnych na GOG.COM.

Poniżej wrzucamy przykładowe przeliczniki cenowe, z których korzystamy:

5.99$ = 5.39 EUR = 4.79 GBP = 23.09 PLN
9.99$ = 8.99 EUR = 7.89 GBP = 38.59 PLN
14.99$ = 13.49 EUR = 11.79 GBP = 57.89 PLN
Aktualizacja matrixa. Wyczuwam wyprzedaz.
avatar
mihuk: Aktualizacja matrixa. Wyczuwam wyprzedaz.
Nowa "tygodniowa" oferta trwa tylko trzy dni. Wyprzedaż jest prawie pewna.
Kiedy? :)
Soon™ :)
Ekstra!