It seems that you're using an outdated browser. Some things may not work as they should (or don't work at all).
We suggest you upgrade newer and better browser like: Chrome, Firefox, Internet Explorer or Opera

×
Dlaczego nie ma skanu dołączonej instrukcji po polsku, która była w oryginale gry w formie papierowej?
avatar
marcowy: Dlaczego nie ma skanu dołączonej instrukcji po polsku, która była w oryginale gry w formie papierowej?
Z pewnością chodzi o względy licencyjne. Ale można użyć translatora do tłumaczenia tekstu. W moim przypadku kopiuję tekst i wklejam w tłumacza i szafa gra. :-)