It seems that you're using an outdated browser. Some things may not work as they should (or don't work at all).
We suggest you upgrade newer and better browser like: Chrome, Firefox, Internet Explorer or Opera

×
ENG:

Hello! In this guide I will show you how to use Diablo Clicker.

To save your finger and your mouse buttons while playing Diablo/Hellfire
just use DiabloClicker2. This little tool sends mouse clicks to Diablo/Hellfire
while the mouse button is pressed (left or right). The time between two clicks is
adjustable in milliseconds.

LINK:

http://download.phx.pl/diablo/D1/Programy/Dclicker.zip

*This version was tested on GOG Diablo classic.*

Instructions to run 'DiabloClicker2'(written by M.Rund):

1. Start Diablo/Hellfire and Go all the way into a game.
2. With Alt+Tab return to Windows.
3. Start DiabloClicker2.
4. Use 'Setup' in the Menu 'Clicker' to change the time between two autoclicks to 200.
5. Use 'Install' to activate the Clicker.
6. Return to Diablo/Hellfire with Alt+Tab (Don't click diablo icon on the taskbar).
7. Press left mouse button once (You will hear a *bip*), and then test with any game window button.
8. Now you are able to hold mouse buttons to repeat casting spells,melee actions or use more than one item at once.

Diablo Clicker:
Created by M. Rund, modified by moe.

Enjoy!
Prepared by SebekPL2

PL:

Witam! W tym poradniku pokażę wam jak poprawnie korzystać z programu Diablo Clicker.

Ten program umożliwia rejestrowanie przez grę przytrzymanego przycisku myszy co sprawia że nie musimy tak katować naszych palców i mysz podczas gry w Diablo/Hellfire, wszystko dzięki temu małemu narzędziu. Można również dowolnie regulować czas pomiędzy "kliknięciami" w milisekundach.

LINK:

http://download.phx.pl/diablo/D1/Programy/Dclicker.zip

*Program został przetestowany na GOGowym Diablo w wersji Classic.*

Instrukcja jak odpalić Diablo Clicker:

1. Uruchom Diablo/Hellfire i przejdź aż do głównej gry (po wczytaniu zapisu gry).
2. Naciśnij Alt+Tab by wrócić do Windowsa.
3. Uruchom DiabloClicker2.
4. Użyj polecenia 'Setup' w Menu 'Clickera' aby zmienić czas pomiędzy autokliknięciami (polecana jest wartość 200).
5. Użyj polecenia 'Install' by aktywować Clickera.
6. Powróć do gry Diablo/Hellfire za pomocą Alt+Tab (Nie klikaj na ikonę Diablo na pasku).
7. Naciśnij lewy przycisk myszy (Usłyszysz *bip*), teraz przetestuj działanie Clickera w oknach menu gry (np. przy rozdawaniu punktów postaci).
8. Teraz jesteś w stanie przytrzymać przycisk myszy aby wykonywać ataki lub używać kilku przedmiotów (naraz).

Diablo Clicker:
Created by M. Rund, modified by moe.

Miłej zabawy!
Opracował SebekPL2
Attachments:
Post edited March 13, 2019 by SebekPL2
avatar
SebekPL2: ENG:

Hello! In this guide I will show you how to use Diablo Clicker.

To save your finger and your mouse buttons while playing Diablo/Hellfire
just use DiabloClicker2. This little tool sends mouse clicks to Diablo/Hellfire
while the mouse button is pressed (left or right). The time between two clicks is
adjustable in milliseconds.

LINK:

http://download.phx.pl/diablo/D1/Programy/Dclicker.zip

*This version was tested on GOG Diablo classic.*

Instructions to run 'DiabloClicker2'(written by M.Rund):

1. Start Diablo/Hellfire and Go all the way into a game.
2. With Alt+Tab return to Windows.
3. Start DiabloClicker2.
4. Use 'Setup' in the Menu 'Clicker' to change the time between two autoclicks to 200.
5. Use 'Install' to activate the Clicker.
6. Return to Diablo/Hellfire with Alt+Tab (Don't click on the menu bar).
7. Press left mouse button once (You will hear a *bip*), and then test with any game window button.
8. Now you are able to hold mouse buttons to repeat casting spells,melee actions or use more than one item at once.

Diablo Clicker:
Created by M. Rund, modified by moe.

Enjoy!
Prepared by SebekPL2

PL:

Witam! W tym poradniku pokażę wam jak poprawnie korzystać z programu Diablo Clicker.

Ten program umożliwia rejestrowanie przez grę przytrzymanego przycisku myszy co sprawia że nie musimy tak katować naszych palców i mysz podczas gry w Diablo/Hellfire, wszystko dzięki temu małemu narzędziu. Można również dowolnie regulować czas pomiędzy "kliknięciami" w milisekundach.

LINK:

http://download.phx.pl/diablo/D1/Programy/Dclicker.zip

*Program został przetestowany na GOGowym Diablo w wersji Classic.*

Instrukcja jak odpalić Diablo Clicker:

1. Uruchom Diablo/Hellfire i przejdź aż do głównej gry (po wczytaniu zapisu gry).
2. Naciśnij Alt+Tab by wrócić do Windowsa.
3. Uruchom DiabloClicker2.
4. Użyj polecenia 'Setup' w Menu 'Clickera' aby zmienić czas pomiędzy autokliknięciami (polecana jest wartość 200).
5. Użyj polecenia 'Install' by aktywować Clickera.
6. Powróć do gry Diablo/Hellfire za pomocą Alt+Tab (Nie klikaj na ikonę Diablo na pasku).
7. Naciśnij lewy przycisk myszy (Usłyszysz *bip*), teraz przetestuj działanie Clickera w oknach menu gry (np. przy rozdawaniu punktów postaci).
8. Teraz jesteś w stanie przytrzymać przycisk myszy aby wykonywać ataki lub używać kilku przedmiotów (naraz).

Diablo Clicker:
Created by M. Rund, modified by moe.

Miłej zabawy!
Opracował SebekPL2
Thanks for the effort but this didn't work for me (windows 10). At step 7, no bip is heard and auto clicking doesn't work. Any thoughts?
Did you return to Diablo via ALT+TAB (not the taskbar icon)? Also try set all the programs to compatibility with Windows XP service pack 2.
avatar
yoxxy104: Thanks for the effort but this didn't work for me (windows 10). At step 7, no bip is heard and auto clicking doesn't work. Any thoughts?
https://www.gog.com/forum/diablo/attack_while_holding_the_mouse_button