It seems that you're using an outdated browser. Some things may not work as they should (or don't work at all).
We suggest you upgrade newer and better browser like: Chrome, Firefox, Internet Explorer or Opera

×
Witam, mam również problem z odpaleniem Corsairs pod Windows 7. Gra się uruchamia, ale w menu czy na mapie strasznie wolno działa mysz i reaguje na kliknięcia, natomiast przy abordażu ekran przesuwa się bardzo szybko, przez co gra jest niemożliwa. Przeglądając forum zauważyłem pomysł podrzucony z zagranicznego forum z wykorzystaniem programu Dxwnd i uruchomieniem gry w oknie oraz wykorzystaniem podmienionego pliku .exe. O ile uruchamiając grę tylko z tego pliku w pełnym oknie, gra działa w menu i na mapie bardzo dobrze, tyle że brak muzyki, to problem przy abordażu pozostał. Aby znikł należy uruchomić grę w oknie przez Dxwnd. Czy ktoś korzystał z tego rozwiązania, bo u mnie to niestety nie działa. Dxwnd w ogóle nie uruchamia Corsair, klikam "Run" po poprzednim zamontowaniu gry i nic się nie dzieje. Ewentualnie czy istnieje jakiś inny sposób na uruchomienie tej gry w oknie?

[en] Hello, I also have a problem with launching Corsairs under Windows 7. The game starts, but in the menu or on the map the mouse is very slow and responds to clicks, while the screen moves very quickly when boarding, which makes the game impossible. While browsing the forum, I noticed an idea dropped from a foreign forum using the Dxwnd program and running the game in a window and using the replaced .exe file. While running the game only from this file in the full window, the game works very well in the menu and on the map, but there is no music, the problem with boarding remains. To make it disappear you need to run the game in a window via Dxwnd. Has anyone used this solution, because it does not work for me, unfortunately. Dxwnd doesn't start Corsair at all, I click "Run" after I previously mounted the game and nothing happens. Or is there any other way to run this game in a window?
Post edited November 28, 2021 by Nicram93
No posts in this topic were marked as the solution yet. If you can help, add your reply
avatar
Nicram93: Witam, mam również problem z odpaleniem Corsairs pod Windows 7. Gra się uruchamia, ale w menu czy na mapie strasznie wolno działa mysz i reaguje na kliknięcia, natomiast przy abordażu ekran przesuwa się bardzo szybko, przez co gra jest niemożliwa. Przeglądając forum zauważyłem pomysł podrzucony z zagranicznego forum z wykorzystaniem programu Dxwnd i uruchomieniem gry w oknie oraz wykorzystaniem podmienionego pliku .exe. O ile uruchamiając grę tylko z tego pliku w pełnym oknie, gra działa w menu i na mapie bardzo dobrze, tyle że brak muzyki, to problem przy abordażu pozostał. Aby znikł należy uruchomić grę w oknie przez Dxwnd. Czy ktoś korzystał z tego rozwiązania, bo u mnie to niestety nie działa. Dxwnd w ogóle nie uruchamia Corsair, klikam "Run" po poprzednim zamontowaniu gry i nic się nie dzieje. Ewentualnie czy istnieje jakiś inny sposób na uruchomienie tej gry w oknie?

[en] Hello, I also have a problem with launching Corsairs under Windows 7. The game starts, but in the menu or on the map the mouse is very slow and responds to clicks, while the screen moves very quickly when boarding, which makes the game impossible. While browsing the forum, I noticed an idea dropped from a foreign forum using the Dxwnd program and running the game in a window and using the replaced .exe file. While running the game only from this file in the full window, the game works very well in the menu and on the map, but there is no music, the problem with boarding remains. To make it disappear you need to run the game in a window via Dxwnd. Has anyone used this solution, because it does not work for me, unfortunately. Dxwnd doesn't start Corsair at all, I click "Run" after I previously mounted the game and nothing happens. Or is there any other way to run this game in a window?
mam ten sam problem na win 7. Podczas walk kamera bardzo szybko przesuwa się na boki...
avatar
Nicram93: Witam, mam również problem z odpaleniem Corsairs pod Windows 7. Gra się uruchamia, ale w menu czy na mapie strasznie wolno działa mysz i reaguje na kliknięcia, natomiast przy abordażu ekran przesuwa się bardzo szybko, przez co gra jest niemożliwa. Przeglądając forum zauważyłem pomysł podrzucony z zagranicznego forum z wykorzystaniem programu Dxwnd i uruchomieniem gry w oknie oraz wykorzystaniem podmienionego pliku .exe. O ile uruchamiając grę tylko z tego pliku w pełnym oknie, gra działa w menu i na mapie bardzo dobrze, tyle że brak muzyki, to problem przy abordażu pozostał. Aby znikł należy uruchomić grę w oknie przez Dxwnd. Czy ktoś korzystał z tego rozwiązania, bo u mnie to niestety nie działa. Dxwnd w ogóle nie uruchamia Corsair, klikam "Run" po poprzednim zamontowaniu gry i nic się nie dzieje. Ewentualnie czy istnieje jakiś inny sposób na uruchomienie tej gry w oknie?

[en] Hello, I also have a problem with launching Corsairs under Windows 7. The game starts, but in the menu or on the map the mouse is very slow and responds to clicks, while the screen moves very quickly when boarding, which makes the game impossible. While browsing the forum, I noticed an idea dropped from a foreign forum using the Dxwnd program and running the game in a window and using the replaced .exe file. While running the game only from this file in the full window, the game works very well in the menu and on the map, but there is no music, the problem with boarding remains. To make it disappear you need to run the game in a window via Dxwnd. Has anyone used this solution, because it does not work for me, unfortunately. Dxwnd doesn't start Corsair at all, I click "Run" after I previously mounted the game and nothing happens. Or is there any other way to run this game in a window?
Are you specifically using the GOG version? The CD version does not work with modern systems and will be nigh unplayable. Try moving Corsairs Gold our of the GOG Galaxy/ folder and directly into your C:/ drive, that also sometimes solves issues with launching the game. If all the fails, the issue could be WIndows 7, you could upgrade to Windows 10, you should be able to for upgrade for free, and try that.