It seems that you're using an outdated browser. Some things may not work as they should (or don't work at all).
We suggest you upgrade newer and better browser like: Chrome, Firefox, Internet Explorer or Opera

×
Chciałby ktoś w coopie zagrac w bg1 albo bg2 ?
Ja bym z chęcią zagrał ale ledwo znajduje czas żeby na godzinkę w singlu odpalić ;-)