It seems that you're using an outdated browser. Some things may not work as they should (or don't work at all).
We suggest you upgrade newer and better browser like: Chrome, Firefox, Internet Explorer or Opera

×
Ktoś znalazł działające i podzieli się linkiem?
No posts in this topic were marked as the solution yet. If you can help, add your reply
avatar
kareena: Ktoś znalazł działające i podzieli się linkiem?
Do pobrania z poniższego linku działające.
https://drive.google.com/file/d/1D0HoOJserh5lbHAcrlRHDrg6fUNuukmt/view
Post edited January 14, 2019 by G-L
Dziala? chetnie bym zagral w ATD jeszcze raz i jest teraz na sale...

ale tylko po polsku bo tak gralem jako dzieciak
Ponawiam pytanie poprzednika. Działa to spolszczenie?