It seems that you're using an outdated browser. Some things may not work as they should (or don't work at all).
We suggest you upgrade newer and better browser like: Chrome, Firefox, Internet Explorer or Opera

×
Przypinam. Dzięki :)
avatar
RafvPL: A ktoś wie jak zmienić na PLN przy ip z UK?
Waluty na GOG.COM są przyznawane na podstawie IP. Jeśli jesteś w UK, płacenie w PLN niestety nie będzie możliwe.