It seems that you're using an outdated browser. Some things may not work as they should (or don't work at all).
We suggest you upgrade newer and better browser like: Chrome, Firefox, Internet Explorer or Opera

×
S.W.I.N.E. HD Remaster już dostępne bez DRM.

S.W.I.N.E. HD Remaster to nowa edycja klasycznej, pełnej wyzwań strategicznej gry czasu rzeczywistego S.W.I.N.E, opowiadającej historię wojen pomiędzy armiami Królika i Świni. Odświeżona wersja gry wprowadza całkowicie odmienione tekstury, szczegółowe modele jednostek i interfejs dostosowany do formatu 16:9.
Będzie dym!