It seems that you're using an outdated browser. Some things may not work as they should (or don't work at all).
We suggest you upgrade newer and better browser like: Chrome, Firefox, Internet Explorer or Opera

×
Railway Empire: France już dostępne bez DRM. Zgarnij grę 15% taniej do 31 maja, do godziny 15:00.

Po wygnaniu cesarza Napoleona III, francuska monarchia upadła po raz drugi, a jej miejsce zajęła Trzecia Republika. W nowym dodatku do Railway Empire - France zdecydujesz o przyszłości swojego państwa. Podejmij działania militarystyczne i zwiększ siłę obrony francuskich granic lub wspomóż w odbudowaniu infrastrukty kraju i podejmij się realizacji kontrowersyjnego projektu „Wieży Eiffla”.
Wsiąść do pociągu...