It seems that you're using an outdated browser. Some things may not work as they should (or don't work at all).
We suggest you upgrade newer and better browser like: Chrome, Firefox, Internet Explorer or Opera

×

Discover...

GOGmix by VlcataSk VlcataSk Sorry, data for given user is currently unavailable. Please, try again later. View profile View wishlist Start conversation Invite to friends Invite to friends Accept invitation Accept invitation Pending invitation... User since {{ user.formattedDateUserJoined }} Friends since {{ user.formattedDateUserFriended }} Unblock chat User blocked This user's wishlist is not public. You can't chat with this user due to their or your privacy settings. You can't chat with this user because you have blocked him. You can't invite this user because you have blocked him. EditSaveCancelremove3votes

This War of Mine: Soundtrack Edition

VlcataSk's rating:not rated yet
250

VlcataSk says:...je veľmi ťažké ju prejsť a pravdepodobne predtým, než sa vám to podarí, viac krát zomriete. Je dôležité, aby si ju deti zahrali a uvedomili si jej hlavný odkaz: Vojny sú tá najstrašnejšia vec na svete a zažiť ich úplne stačí aj v počítačovej hre.

removeupdown

Block'hood

VlcataSk's rating:not rated yet
250

VlcataSk says:Zaoberá sa problematikou udržateľnej mestskej výstavby. Odporúčame ju všetkým designérom, architektom a urbanistom. Okrem základných predpokladov na výkon profesie sa totiž naučia aj ekologickým návykom a v neposlednom rade dobrému vkusu.

removeupdown

Silence

VlcataSk's rating:not rated yet
250

VlcataSk says:Silence je prekrásne animovaná point and click adventúra . Tým, že nevyžaduje vycibrené hráčske reflexy, je vhodná na lúštenie hlavolamov a hádaniek vo dvojici dieťa-rodič či pre dvoch súrodencov.

removeupdown

Kerbal Space Program

VlcataSk's rating:not rated yet
250

VlcataSk says:Pomocou série pokusov a omylov si hráči skúsia postaviť raketu, ktorá dosiahne hranicu vesmíru. Potrápia sa so zmenou váhy postupnou stratou paliva, oddeľovania prídavných rakiet, správneho stabilizovania a financovania vesmírneho programu.

removeupdown

Reigns

VlcataSk's rating:not rated yet
250

VlcataSk says:Zhostíte sa úlohy kráľa, ktorý celú svoju krajinu riadi dvoma pohybmi– posunutím portrétu radcu alebo nositeľa správy doľava či doprava.Takéto zjednodušené vládnutie je perfektná skúsenosť, ktorá vám priblíži život a problémy stredovekých panovníkov.

removeupdown

Treat your GOGmix as your child - name it! ;)

Coming up with a cool and descriptive title should be your first priority. Being original is in your best interest - bet you wanna get lots of nice votes, right? Go all crazy if you want, but be sure to keep it civil!

So, what are the ingredients?

Pick a game that belongs in your GOGmix from the list, or find it by typing something in the text field. Relevance is key here - Earthworm Jim doesn't quite fit the "Sexiest heroines of all time" bill now, does it?

Justify your choice... Or not!

OK, so it's not required, but now that you went through the trouble of adding a game, telling everyone why you did it would be a nice finishing touch. After you're done here, add another game, rinse, repeat.

GOGmix is a user-created list of games around one theme; a new way to discover games!
Make a GOGmix

More GOGmixes:refresh

1vote
Isometric Tactic & RPG Classicsby darkNightDR4G0N darkNightDR4G0N Sorry, data for given user is currently unavailable. Please, try again later. View profile View wishlist Start conversation Invite to friends Invite to friends Accept invitation Accept invitation Pending invitation... User since {{ user.formattedDateUserJoined }} Friends since {{ user.formattedDateUserFriended }} Unblock chat User blocked This user's wishlist is not public. You can't chat with this user due to their or your privacy settings. You can't chat with this user because you have blocked him. You can't invite this user because you have blocked him.
1vote
Bestby down2decay down2decay Sorry, data for given user is currently unavailable. Please, try again later. View profile View wishlist Start conversation Invite to friends Invite to friends Accept invitation Accept invitation Pending invitation... User since {{ user.formattedDateUserJoined }} Friends since {{ user.formattedDateUserFriended }} Unblock chat User blocked This user's wishlist is not public. You can't chat with this user due to their or your privacy settings. You can't chat with this user because you have blocked him. You can't invite this user because you have blocked him.
2votes
Great games from my childhoodby moraboy moraboy Sorry, data for given user is currently unavailable. Please, try again later. View profile View wishlist Start conversation Invite to friends Invite to friends Accept invitation Accept invitation Pending invitation... User since {{ user.formattedDateUserJoined }} Friends since {{ user.formattedDateUserFriended }} Unblock chat User blocked This user's wishlist is not public. You can't chat with this user due to their or your privacy settings. You can't chat with this user because you have blocked him. You can't invite this user because you have blocked him.
1vote
My Wishlistby NKPG NKPG Sorry, data for given user is currently unavailable. Please, try again later. View profile View wishlist Start conversation Invite to friends Invite to friends Accept invitation Accept invitation Pending invitation... User since {{ user.formattedDateUserJoined }} Friends since {{ user.formattedDateUserFriended }} Unblock chat User blocked This user's wishlist is not public. You can't chat with this user due to their or your privacy settings. You can't chat with this user because you have blocked him. You can't invite this user because you have blocked him.
1vote
2D puzzle platformersby dickzeeman dickzeeman Sorry, data for given user is currently unavailable. Please, try again later. View profile View wishlist Start conversation Invite to friends Invite to friends Accept invitation Accept invitation Pending invitation... User since {{ user.formattedDateUserJoined }} Friends since {{ user.formattedDateUserFriended }} Unblock chat User blocked This user's wishlist is not public. You can't chat with this user due to their or your privacy settings. You can't chat with this user because you have blocked him. You can't invite this user because you have blocked him.
2votes
Great Gamesby LoneWanderer888 LoneWanderer888 Sorry, data for given user is currently unavailable. Please, try again later. View profile View wishlist Start conversation Invite to friends Invite to friends Accept invitation Accept invitation Pending invitation... User since {{ user.formattedDateUserJoined }} Friends since {{ user.formattedDateUserFriended }} Unblock chat User blocked This user's wishlist is not public. You can't chat with this user due to their or your privacy settings. You can't chat with this user because you have blocked him. You can't invite this user because you have blocked him.
1vote
Games I want that I cannot afford even on GOGby cassi75474 cassi75474 Sorry, data for given user is currently unavailable. Please, try again later. View profile View wishlist Start conversation Invite to friends Invite to friends Accept invitation Accept invitation Pending invitation... User since {{ user.formattedDateUserJoined }} Friends since {{ user.formattedDateUserFriended }} Unblock chat User blocked This user's wishlist is not public. You can't chat with this user due to their or your privacy settings. You can't chat with this user because you have blocked him. You can't invite this user because you have blocked him.
1vote
CD PROJEKT RED!by Sooggy Sooggy Sorry, data for given user is currently unavailable. Please, try again later. View profile View wishlist Start conversation Invite to friends Invite to friends Accept invitation Accept invitation Pending invitation... User since {{ user.formattedDateUserJoined }} Friends since {{ user.formattedDateUserFriended }} Unblock chat User blocked This user's wishlist is not public. You can't chat with this user due to their or your privacy settings. You can't chat with this user because you have blocked him. You can't invite this user because you have blocked him.
3votes
Platformers / Платформерыby allemiko allemiko Sorry, data for given user is currently unavailable. Please, try again later. View profile View wishlist Start conversation Invite to friends Invite to friends Accept invitation Accept invitation Pending invitation... User since {{ user.formattedDateUserJoined }} Friends since {{ user.formattedDateUserFriended }} Unblock chat User blocked This user's wishlist is not public. You can't chat with this user due to their or your privacy settings. You can't chat with this user because you have blocked him. You can't invite this user because you have blocked him.
1vote
The Games CSLFiero lovesby CSLFiero CSLFiero Sorry, data for given user is currently unavailable. Please, try again later. View profile View wishlist Start conversation Invite to friends Invite to friends Accept invitation Accept invitation Pending invitation... User since {{ user.formattedDateUserJoined }} Friends since {{ user.formattedDateUserFriended }} Unblock chat User blocked This user's wishlist is not public. You can't chat with this user due to their or your privacy settings. You can't chat with this user because you have blocked him. You can't invite this user because you have blocked him.