It seems that you're using an outdated browser. Some things may not work as they should (or don't work at all).
We suggest you upgrade newer and better browser like:Chrome,Firefox,Internet Explorer orOpera

×
arrow-down2arrowcart2close4fat-arrow-leftfat-arrow-rightfeedbackfriends2happy-facelogo-gognotificationnotifications-emptyownedremove-menusad-facesearch2wishlist-menuwishlisted2own_thingsheartstartick

Vĺčatá - O detských videohrách s radosťou

GOGmix by VlcataSk VlcataSk Sorry, data for given user is currently unavailable. Please, try again later. View wishlist Start conversation Invite to friends Invite to friends Accept invitation Accept invitation Pending invitation... User since {{ user.formattedDateUserJoined }} Friends since {{ user.formattedDateUserFriended }} Unblock chat User blocked This user's wishlist is not public. You can't chat with this user due to their or your privacy settings. You can't chat with this user because you have blocked him. You can't invite this user because you have blocked him. 3votes

This War of Mine: Soundtrack Edition

VlcataSk's rating: not rated yet
250

VlcataSk says: ...je veľmi ťažké ju prejsť a pravdepodobne predtým, než sa vám to podarí, viac krát zomriete. Je dôležité, aby si ju deti zahrali a uvedomili si jej hlavný odkaz: Vojny sú tá najstrašnejšia vec na svete a zažiť ich úplne stačí aj v počítačovej hre.

removeupdown

Block'hood

VlcataSk's rating: not rated yet
250

VlcataSk says: Zaoberá sa problematikou udržateľnej mestskej výstavby. Odporúčame ju všetkým designérom, architektom a urbanistom. Okrem základných predpokladov na výkon profesie sa totiž naučia aj ekologickým návykom a v neposlednom rade dobrému vkusu.

removeupdown

Silence

VlcataSk's rating: not rated yet
250

VlcataSk says: Silence je prekrásne animovaná point and click adventúra . Tým, že nevyžaduje vycibrené hráčske reflexy, je vhodná na lúštenie hlavolamov a hádaniek vo dvojici dieťa-rodič či pre dvoch súrodencov.

removeupdown

Kerbal Space Program

VlcataSk's rating: not rated yet
250

VlcataSk says: Pomocou série pokusov a omylov si hráči skúsia postaviť raketu, ktorá dosiahne hranicu vesmíru. Potrápia sa so zmenou váhy postupnou stratou paliva, oddeľovania prídavných rakiet, správneho stabilizovania a financovania vesmírneho programu.

removeupdown

Reigns

VlcataSk's rating: not rated yet
250

VlcataSk says: Zhostíte sa úlohy kráľa, ktorý celú svoju krajinu riadi dvoma pohybmi– posunutím portrétu radcu alebo nositeľa správy doľava či doprava.Takéto zjednodušené vládnutie je perfektná skúsenosť, ktorá vám priblíži život a problémy stredovekých panovníkov.

removeupdown

Treat your GOGmix as your child - name it! ;)

Coming up with a cool and descriptive title should be your first priority. Being original is in your best interest - bet you wanna get lots of nice votes, right? Go all crazy if you want, but be sure to keep it civil!

So, what are the ingredients?

Pick a game that belongs in your GOGmix from the list, or find it by typing something in the text field. Relevance is key here - Earthworm Jim doesn't quite fit the "Sexiest heroines of all time" bill now, does it?

Justify your choice... Or not!

OK, so it's not required, but now that you went through the trouble of adding a game, telling everyone why you did it would be a nice finishing touch. After you're done here, add another game, rinse, repeat.

More GOGmixes:refresh

2votes
M1x by Oldschooler Oldschooler Sorry, data for given user is currently unavailable. Please, try again later. View wishlist Start conversation Invite to friends Invite to friends Accept invitation Accept invitation Pending invitation... User since {{ user.formattedDateUserJoined }} Friends since {{ user.formattedDateUserFriended }} Unblock chat User blocked This user's wishlist is not public. You can't chat with this user due to their or your privacy settings. You can't chat with this user because you have blocked him. You can't invite this user because you have blocked him.
1vote
Mufasa by CazzyG33 CazzyG33 Sorry, data for given user is currently unavailable. Please, try again later. View wishlist Start conversation Invite to friends Invite to friends Accept invitation Accept invitation Pending invitation... User since {{ user.formattedDateUserJoined }} Friends since {{ user.formattedDateUserFriended }} Unblock chat User blocked This user's wishlist is not public. You can't chat with this user due to their or your privacy settings. You can't chat with this user because you have blocked him. You can't invite this user because you have blocked him.
1vote
The Point and Click Hell Mix!!! by MagnaCarta80 MagnaCarta80 Sorry, data for given user is currently unavailable. Please, try again later. View wishlist Start conversation Invite to friends Invite to friends Accept invitation Accept invitation Pending invitation... User since {{ user.formattedDateUserJoined }} Friends since {{ user.formattedDateUserFriended }} Unblock chat User blocked This user's wishlist is not public. You can't chat with this user due to their or your privacy settings. You can't chat with this user because you have blocked him. You can't invite this user because you have blocked him.
1vote
Slice of the 90's by gdonoso gdonoso Sorry, data for given user is currently unavailable. Please, try again later. View wishlist Start conversation Invite to friends Invite to friends Accept invitation Accept invitation Pending invitation... User since {{ user.formattedDateUserJoined }} Friends since {{ user.formattedDateUserFriended }} Unblock chat User blocked This user's wishlist is not public. You can't chat with this user due to their or your privacy settings. You can't chat with this user because you have blocked him. You can't invite this user because you have blocked him.
83votes
Regional Locked Games V2 by ElTerprise ElTerprise Sorry, data for given user is currently unavailable. Please, try again later. View wishlist Start conversation Invite to friends Invite to friends Accept invitation Accept invitation Pending invitation... User since {{ user.formattedDateUserJoined }} Friends since {{ user.formattedDateUserFriended }} Unblock chat User blocked This user's wishlist is not public. You can't chat with this user due to their or your privacy settings. You can't chat with this user because you have blocked him. You can't invite this user because you have blocked him.
2votes
retro list by dwarfie24 dwarfie24 Sorry, data for given user is currently unavailable. Please, try again later. View wishlist Start conversation Invite to friends Invite to friends Accept invitation Accept invitation Pending invitation... User since {{ user.formattedDateUserJoined }} Friends since {{ user.formattedDateUserFriended }} Unblock chat User blocked This user's wishlist is not public. You can't chat with this user due to their or your privacy settings. You can't chat with this user because you have blocked him. You can't invite this user because you have blocked him.
1vote
Age of Wonders series by vanderhavecn vanderhavecn Sorry, data for given user is currently unavailable. Please, try again later. View wishlist Start conversation Invite to friends Invite to friends Accept invitation Accept invitation Pending invitation... User since {{ user.formattedDateUserJoined }} Friends since {{ user.formattedDateUserFriended }} Unblock chat User blocked This user's wishlist is not public. You can't chat with this user due to their or your privacy settings. You can't chat with this user because you have blocked him. You can't invite this user because you have blocked him.
2votes
Games that you probably didn't play. by GreatFox GreatFox Sorry, data for given user is currently unavailable. Please, try again later. View wishlist Start conversation Invite to friends Invite to friends Accept invitation Accept invitation Pending invitation... User since {{ user.formattedDateUserJoined }} Friends since {{ user.formattedDateUserFriended }} Unblock chat User blocked This user's wishlist is not public. You can't chat with this user due to their or your privacy settings. You can't chat with this user because you have blocked him. You can't invite this user because you have blocked him.
3votes
Joystick Junkies by ZakkuRedwolf ZakkuRedwolf Sorry, data for given user is currently unavailable. Please, try again later. View wishlist Start conversation Invite to friends Invite to friends Accept invitation Accept invitation Pending invitation... User since {{ user.formattedDateUserJoined }} Friends since {{ user.formattedDateUserFriended }} Unblock chat User blocked This user's wishlist is not public. You can't chat with this user due to their or your privacy settings. You can't chat with this user because you have blocked him. You can't invite this user because you have blocked him.
4votes
The best was made early....not much else is on par. by donkeykonggg donkeykonggg Sorry, data for given user is currently unavailable. Please, try again later. View wishlist Start conversation Invite to friends Invite to friends Accept invitation Accept invitation Pending invitation... User since {{ user.formattedDateUserJoined }} Friends since {{ user.formattedDateUserFriended }} Unblock chat User blocked This user's wishlist is not public. You can't chat with this user due to their or your privacy settings. You can't chat with this user because you have blocked him. You can't invite this user because you have blocked him.