It seems that you're using an outdated browser. Some things may not work as they should (or don't work at all).
We suggest you upgrade newer and better browser like: Chrome, Firefox, Internet Explorer or Opera

×
Potrzebuje pomocy nie zapisuje się gra.
Na GoG mam nie synchronizowane zapisy w chmurze
Jak chce zapisać grę to mam następujący komunikat:
*"Zapisy wykonane w tej wersji gry będą niekompatybilne z wcześniejszymi wersjami gry"
Mam wersje v 1.31 i zmieniałem też na v 1.3 ani ta ani poprzednia wersja mi nie zapisywała gry i był ten sam komunikat co napisałem">". wyżej.
Posiadam edycje pudełkową i Wiedźmin 3 Edycja Gry Roku,win10home
No posts in this topic were marked as the solution yet. If you can help, add your reply
avatar
ImitateStyle: Potrzebuje pomocy nie zapisuje się gra.
Na GoG mam nie synchronizowane zapisy w chmurze
Jak chce zapisać grę to mam następujący komunikat:
*"Zapisy wykonane w tej wersji gry będą niekompatybilne z wcześniejszymi wersjami gry"
Mam wersje v 1.31 i zmieniałem też na v 1.3 ani ta ani poprzednia wersja mi nie zapisywała gry i był ten sam komunikat co napisałem">". wyżej.
Posiadam edycje pudełkową i Wiedźmin 3 Edycja Gry Roku,win10home
nie można obniżać zapisów. jeśli twój zapis to 1,31, to gra musi być 1,31. jeśli dysk ma 1.3, zaktualizuj grę do wersji 1.31 instalatorami galaktyk lub offline. może się okazać, że musisz pobrać duży fragment - google translate.

you can't downgrade saves. if your save is 1.31, then the game needs to be 1.31. if the disc is 1.3, then update the game to 1.31 either by galaxy or offline installers. you may find you have to download a large chunk - google translate.