It seems that you're using an outdated browser. Some things may not work as they should (or don't work at all).
We suggest you upgrade newer and better browser like: Chrome, Firefox, Internet Explorer or Opera

×
Co z polską wersją językowa? Czy będzie tu dostępna?
avatar
Ozimek1984: Co z polską wersją językowa? Czy będzie tu dostępna?
Będzie do pobrania pakiet językowy pl do wersji preload.
super, bo zauwazylem ze instalator nie ma wersji PL.
ok, czekamy jeszcze te 6 dni :)