It seems that you're using an outdated browser. Some things may not work as they should (or don't work at all).
We suggest you upgrade newer and better browser like: Chrome, Firefox, Internet Explorer or Opera

×
Hej,
W starszej wersji EE łatwiej było podmienić pliki (z oryginalnej wersji CD PL z 1994), w nowej EE trudniej bo zmieniła się struktura plików ale po paru próbach udało się (załącznik) - największy problem był z polskimi czcionkami. Trochę pogram, zobaczę czy wszystko działa - trzeba mieć oryginalną wersję CD PL.
Attachments:
My Polish is pretty bad, but I think you are pointing out that old translations don't work with the new source port EE - that's correct, they need to be updated if you want to use them as mods.

just replacing the (correct) files should still work however.
avatar
voodoo47: My Polish is pretty bad, but I think you are pointing out that old translations don't work with the new source port EE - that's correct, they need to be updated if you want to use them as mods.

just replacing the (correct) files should still work however.
Hey voodoo47, that's what I wrote. In the older version of EE it was easier to replace files (from the original version of CD PL from 1994), in the new EE it was more difficult because the file structure changed but after a few attempts was a success (attachment) - the biggest problem was with Polish fonts. I will play a bit and I see if everything works - the original CD PL is required. Regards and don't be defeated by Shodan...
Co trzeba zamienić:

1.
d:\GOG Games\System Shock - Enhanced Edition\res\pc\hd\data\
Do tego katalogu wgrywamy z polskiej wersji CD PL - gerstrng.res i zamieniamy na cybstrng.res

2.
d:\GOG Games\System Shock - Enhanced Edition\res\enhanced\
Do tego katalogu wgrywamy z polskiej wersji CD PL - gamescr.res i zamieniamy na gamefont.cp437.res

Teoretycznie wszystko działa :-)
cempes
Dzięki cempes za ogarnięcie plików.
Zrobiłem paczkę spolszczającą całą grę z napisami pl oraz polskimi znakami.
Działa zarówno na wersji GOG jak i STEAM.
Linki do ściągnięcia poniżej.

https://www.dropbox.com/s/oo45460sd1ozirx/System%20Shock%201%20Enhanced%20Edition%20Steam%20GOG%20PL.rar?dl=1

lub

https://drive.google.com/file/d/1lMSR_mtQxEqouodMhMRb3Eczx9Op_-I2/view?usp=sharing

P.S. Jedyne co jest NIE spolszczone to MENU gry.
Post edited November 19, 2019 by Ketjow3