It seems that you're using an outdated browser. Some things may not work as they should (or don't work at all).
We suggest you upgrade newer and better browser like: Chrome, Firefox, Internet Explorer or Opera

×
avatar
nynelek: wie ktoś jak rozwiązać problem z uruchamianiem aplikacji? próbowalem przeinstalować, zaktualizować directX i Frame Work oraz instalowalem wszystkie pliki dll oraz visual c++ nadal nie działa ktoś wie dlaczego?
Hej, w tym wypadku najlepiej będzie jak napiszesz do nas poprzez formularz na tej stronie: http://bit.ly/GOGTechnical
Nasz dział pomocy technicznej z pewnością udzieli Ci cennych wskazówek :)