It seems that you're using an outdated browser. Some things may not work as they should (or don't work at all).
We suggest you upgrade newer and better browser like: Chrome, Firefox, Internet Explorer or Opera

×
Niestety jest tak jak mówi Gotrekus, dodatkowa zawartość do Gwinta jest dostępna tylko jeśli masz Wojnę Krwi na GOG.com :( Możesz o tym przeczytać tutaj (na samym dole strony).

Ale za to wersja na Steam Wojny Krwi dodaje do Twojej biblioteki darmową kopię Wiedźmina 1 :)