It seems that you're using an outdated browser. Some things may not work as they should (or don't work at all).
We suggest you upgrade newer and better browser like: Chrome, Firefox, Internet Explorer or Opera

×
Undead Horde już dostępne bez DRM!

Wciel się w potężnego nekromantę i wskrzeszaj legiony umarłych - Undead Horde to gra akcji z elementami RPG, strategii i hack'n'slash. Przemierzaj tętniące życiem krainy, ograbiaj i zrównuj z ziemią wioski i miasteczka, aż osiągniesz swój cel i przejmiesz władzę w całym królestwie!

UWAGA: Prace nad grą wciąż trwają. Sprawdź artykuł z najczęściej zadawanymi pytaniami, aby dowiedzieć się więcej o grach w produkcji i odwiedź forum, aby uzyskać więcej informacji i pozostać w kontakcie ze społecznością.