It seems that you're using an outdated browser. Some things may not work as they should (or don't work at all).
We suggest you upgrade newer and better browser like: Chrome, Firefox, Internet Explorer or Opera

×
Historia nie zna litości.

RIOT - Civil Unrest jest już dostępne, bez DRM, na GOG.com we wczesnej wersji.

W mieście wrze. Wystarczy pojedynczy akt agresji, a ten rozpalony kocioł emocji może wybuchnąć. Stań po stronie protestujących lub policji i odkryj pełne chaosu protesty, które wstrząsają wszystkimi dużymi miastami na świecie. Rozegraj pełną kampanię lub pojedyncze scenariusze, a następnie podziel się swoimi uwagami i użytecznymi sugestiami, aby producenci mogli doszlifować grę w trakcie okresu „w produkcji”.

UWAGA: Prace nad grą wciąż trwają. Sprawdź dokument z pytaniami i odpowiedziami, aby dowiedzieć się więcej o grach pozostających w produkcji i odwiedź forum, aby uzyskać więcej informacji i pozostać w kontakcie ze społecznością.


<div class="embedded_video">
<iframe class="embedded_video__file" width="775" height="436" src="https://www.youtube.com/embed/6vfJWAbjb3A?wmode=opaque&amp;rel=0" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></div>
Ciekawa giera