It seems that you're using an outdated browser. Some things may not work as they should (or don't work at all).
We suggest you upgrade newer and better browser like: Chrome, Firefox, Internet Explorer or Opera

×
MechWarriors, zbierzcie się!

BATTLETECH jest już dostępne w przedsprzedaży, bez DRM, na GOG.com. Zamów w przedsprzedaży, aby gratis otrzymać Shadowhawk Pack (zawiera skórkę mecha i tapetę).

Mamy rok 3025, a świat jest rozdarty przez niszczycielski konflikt. Wkrótce może dojść do międzygwiezdnej wojny domowej. Jedynym sposobem na przetrwanie jest poprowadzenie najemniczej jednostki MechWarriors do brutalnej walki pomiędzy skorumpowanymi rządzącymi i ambitnymi arystokratami. Spersonalizuj swoje gigantyczne BattleMechy oraz ich pilotów, ulepszaj je i przygotuj do walki, a następnie uwolnij ich potęgę w turowych potyczkach, które mogą zdecydować o przyszłości tego nękanego wojną świata.

Zdecyduj się na Deluxe Edition, aby otrzymać także cyfrowy album z grafikami, oficjalną ścieżkę dźwiękową, tapety 4K i nie tylko.
Can't wait for The Release day! Also hope to see my backer key soon :)

p.s. ku... to nie tu miało być :P ale, do booooju do boooju :D
Post edited February 27, 2018 by cyboff
Do boju:)
do boju/!