It seems that you're using an outdated browser. Some things may not work as they should (or don't work at all).
We suggest you upgrade newer and better browser like: Chrome, Firefox, Internet Explorer or Opera

×
Posiadam Trylogię Wiedźmin. Zrealizowałem już kopie zapasowe na gog.com/redeem/ dla: "Wiedźmin 3: Dziki ogon", "Wiedźmin: Edycja rozszerzona". lecz "Wiedźmin 2: Zabójcy królów: Edycja rozszerzona" nie przyjmuje. Sprawdziłem kod, poprawnie spisałem z książeczki. Załączyłem zdjęcie mojego zestawu.
This question / problem has been solved by norman1996image
Spróboj przez ten link:
gog.com/witcher/backup
Przyjęło, dziękuję za pomoc.