It seems that you're using an outdated browser. Some things may not work as they should (or don't work at all).
We suggest you upgrade newer and better browser like: Chrome, Firefox, Internet Explorer or Opera

×
Sprawdź czy pomoże Ci wyłączenie dodatkowego oprogramowania Nvidii, lub wyłączenie overlay'a w ustawieniach GOG Galaxy lub w ustawieniach gry.

Polecam następnym razem pisać do supportu. :)
avatar
norman1996: Zamieszczam zdjęcie z wiadomością z Supportu. Wszystkie opisane metody zawiodły.
Wydaje mi się, że Geonan w tej wiadomości zachęcił Cię do kontaktu z oficjalnym wsparciem i podał linka.

Rzeczywiście jeden z artykułów tam wspomina o przełączeniu na jedno CPU.

Możesz też spróbować szczęścia tutaj: http://en.cdprojektred.com/support/