It seems that you're using an outdated browser. Some things may not work as they should (or don't work at all).
We suggest you upgrade newer and better browser like: Chrome, Firefox, Internet Explorer or Opera

×
Kajko i Kokosz przecież jest dostępny na gog, a co do Księcia i Tchórza, ostatnio powstało fanowskie, angielskie tłumaczenie do gry.
avatar
goliat17: Kajko i Kokosz przecież jest dostępny na gog, a co do Księcia i Tchórza, ostatnio powstało fanowskie, angielskie tłumaczenie do gry.
No są, ale dopiero od kwietnia tego roku. Sprawdź może datę postu na który odpisujesz.
avatar
goliat17: Kajko i Kokosz przecież jest dostępny na gog, a co do Księcia i Tchórza, ostatnio powstało fanowskie, angielskie tłumaczenie do gry.
avatar
Lexor: No są, ale dopiero od kwietnia tego roku. Sprawdź może datę postu na który odpisujesz.
Aj rzeczywiście, nie zauważyłem daty.